onsdag 21 november 2012

Öppet brev


Det här brevet skickas just nu till de ansvariga politikerna i park och natur-nämnden, till chefen för park och naturförvaltningen och till nyhetsredaktionerna.

Öppet brev till ledamöterna i Park och Natur.
På måndagseftermiddagen kl 17.00 samlades engagerade göteborgare i almallén på Älvsborgsgatan för att ta del av den utlovade dialogen med de ansvariga tjänstemännen.
Den olämpliga tidpunkten gjorde att många inte kunde ta ledigt från arbetet för att komma. Ändå samlades drygt 100 personer på Ostindiegatans spårvagnshållplats en vanlig vardagseftermiddag.
Trots mörker och bitande kyla valde Jakob Andreasson och Johan Blomqvist att hålla mötet under bar himmel utan någon högtalaranläggning. Var tredje till femte minut bullrade en spårvagn förbi farligt nära många av deltagarna och överröstade fullkomligt allt som sades. Ett A4 med information delades ut av Ponf, men räckte inte på långa vägar till alla som ville ha. Med bästa vilja kan man inte kalla Ponfs halvhjärtade ansats på måndagen, för en medborgardialog.
Upprepade gånger säger Andreasson "jag tar med mig detta" när det framfördes synpunkter och frågor som inte fick svar. Men det fanns ingen från Ponf som gjorde löpande anteckningar, hur seriöst tar man då allmänhetens frågor? Man kan undra om Ponf överhuvudtaget förstår innebörden av ordet dialog? Vi som var där stod och frös i över en timme för att få ta del av informationen, men för majoriteten var mötet en stor besvikelse. Dels för att det inte gick att göra sig sedd och hörd när man ville ställa frågor, dels för att det inte gick att höra svaren.
Tillgängligheten för personer med olika funktionshinder blev dessutom extremt låg när man valde att hålla mötet ute gatan i kylan. Det hade också varit önskvärt att någon form av whitebordtavla, hörslinga eller annat texthjälpmedel kunde ha använts. Nu diskriminerades alla med någon hörselnedsättning, eftersom det krävdes att man hade perfekt hörsel för att kunna tillgodogöra sig det allra minsta. Detta är ur demokratisynpunkt helt förkastligt. Kan detta stämma överens med Göteborgs stads policy för tillgänglighet!?
Vi citerar er egen hemsida:
"- det krävs att lokaler, byggnader, parker, gator, torg, information och service i de olika verksamheterna är utformade så att alla kan ta del av dem."
"Om miljön eller omgivningarna är utformade så att du inte kan vara där eller utnyttja servicen, uppstår ett funktionshinder. Det är funktionshindren som på olika sätt ligger i miljön som hindrar människor från att delta i samhället."
Deltagarna lade fram en önskan om att mötet borde göras om under mer ordnade former. Men trots att alla medborgare på plats gång på gång uttryckligen bad Jakob Andreasson om ett sådant, vägrade han att tillmötesgå detta. Han valde att hänvisa till Göteborgs stads hemsida, vilket INTE är detsamma som att ha ett möte med utrymme för att ställa frågor och få uttrycka åsikter eller komma med förslag.
Detta agerande är oerhört respektlöst av de ansvariga tjänstemännen!
Alla vi som tagit ledigt från jobb, ordnat barnvakt och stuvat om i kalendern för att kunna deltaga av den enda anledningen att vi bryr oss om vår stad och vår miljö fick stå där snopna och förbannade, utan att ha fått ens en bråkdel av våra frågor besvarade. Hur ställer ni i er till att en förvaltningschef inom kommunen - och alltså ert ansikte utåt i kontakten med allmänheten - så totalt nonchalerar invånarnas önskan om att få information och bli lyssnade på?
När det nu finns sådant sällsynt engagemang från medborgarna bemöter Göteborgs stad det med kalla handen. Vad säger det om kommunens vilja till dialog? Ni skriver själva i olika dokument på er hemsida hur viktigt det är med medborgardialog. Genom att skapa förutsättningar för kommunikation mellan medborgare och politiker att mötas i diskussion om inriktningar och prioriteringar av olika viktiga frågor, säkras demokratiprocessen. Vi konstaterar att detta inte har gjorts! Stadens förvaltning och styrelse är till för medborgarna – vilket egentligen är en självklarhet.
Att tjänstemännen visar sådant förakt för sina stadsbor betyder i förlängningen även att ni folkvalda politiker visar detsamma för era väljare.
Vi kräver att ni politiker ger tjänstemännen på Ponf i uppdrag att hålla ett verkligt dialogmöte, under ordnade former med tillgänglighet för alla! Detta bör ske omgående, utan dröjsmål, eftersom de planerade åtgärderna redan är igång.

Rädda Vasagatans lindallé, Rädda Linnégatans lindar, Bevara björkarna på Vegagatan, Rädda Majornas gamla träd.

Hämtat från Facebook-gruppen Rädda Majornas Gamla Träd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar